Wetter & Wyn

Als onderdeel van Sound Art festival Lûd maakten Tristan Visser en ik improviserenderwijs een soundscape aan het IJsselmeer met de elementen water en wind als uitgangspunt.

Video door Jonathan Doornenbal.